28
Aug

Utvrđivanje gradiva za obrtnike!

Na koji način obrtnik ostvaruje pravo na naknadu za bolovanje ?

Osiguranik u statusu obrtnika ostvaruje pravo na naknadu plaće zbog bolovanja:
a) na teret vlastitih sredstava do 42 dana bolovanja
b) na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - HZZO počevši od 43-eg dana neprekidnog bolovanja za sve vrijeme trajanja tog bolovanja

Pravo na naknadu plaće ostvaruje se na osnovi Izvješća o bolovanju (tzv. hranarinske doznake) i Potvrde o osnovicama osiguranja, koja je objavljena uz Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja (NN 67/09, 116/09. 4/10, 13/10, 88/10,131/10,1/11,16/11, 87/11, 137/11, 39/12, 69/12, 126/12 i 77/13)

U navedenu potvrdu, koju popunjava sam osiguranik, upisuju se osnovice osiguranja na koje je u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca nastanka bolovanja obračunavan i plaćanja doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje (bruto osnovica), a koje su propisane odredbama Zakona o doprinosima za osiguranja (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12 i 144/12.) i Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja s tim da se navedene osnovice, suglasno Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja, umanjuju za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze.

Na koje je osnovice odnosna obrtnik obvezna plaćati doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje zavisi od toga da li dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, ili ima određen paušalni dohodak ili iskazuje dobit, a temeljem Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja).

Naknada plaće zbog bolovanja obračunava se prema naprijed utvrđenim osnovicama osiguranja (neto osnovica) u visini 70% za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidnog bolovanja, a potom 80% do kraja bolovanja. Navedenu naknadu isplaćuje nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (kod kojeg je odnosni obrtnik osiguran). Prema Pravilniku pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja odnosna isplata naknade dospijeva 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !