13
Nov

Izrada financijskog plana za udruge – rok 31.12.2018.

Financijski plan za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine potrebno je usvojiti najkasnije do 31.12.2018. U njemu mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će ga udruga ostvariti u 2019. godini.

 

1. TKO MORA, A TKO NE MORA IZRAĐIVATI FINANCIJSKI PLAN?

Obvezu izrade financijskog plana imaju udruge koji su obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva.
Izradu financijskog plana ne vrše udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo i udruge koje vode dvojno knjigovodstvo, a koje su zadovoljile zakonske uvjete da mogu voditi jednostavno knjigovodstvo.

2. PROGRAM RADA UDRUGE:

Primjer jednostavnog programa rada udruge donosimo u prilogu.
Udruga sama odlučuje kako će izgledati godišnji program rada, u praksi on sadrži pregled aktivnosti koje će se provoditi po mjesecima, no može biti i drugačije i detaljnije strukturiran.

3. ŠTO SADRŽI FINANCIJSKI PLAN?

a) PLAN PRIHODA I RASHODA: Prihodi i rashodi moraju biti planirani najmanje kroz pozicije iz primjera, a može biti i proširena verzija. NAPOMENA: Kako prihodi i rashodi koji se iskazuju za 2018. godinu još uvijek NISU poznati u trenutku izrade Plana oni se unose po principu procjene.

b) PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA: Navedeni plan sadrži pregled primitaka i izdataka od raznih kredita ili zajmova, od prodaje ili ulaganja u vrijednosne papire, dionice i slično.
Ukoliko navedeno nemate potrebno je to naznačiti u dokumentu.

c) PLAN NOVČANIH TIJEKOVA: Plan novčanih tijekova nije obavezan, udruga ga donosi ako to želi. U navedenom planu daje se pregled primitaka/izdataka u glavnu blagajnu udruge.

4. USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA: VAŽNO!

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, prijedlog financijskog plana udruge za slijedeću godinu priprema zakonski zastupnik i dostavlja ga skupštini (može na zajedničkom sastanku) udruge, odnosno tijelu koje je temeljem statuta udruge ovlašteno za njegovo donošenje najkasnije do 31.12.2018. godine za 2019. godinu.
O navedenom sastanku potrebno je sastaviti zapisnik, provesti glasanje o predstavljenom financijskom planu, usvojiti ga (ili ne) većinskim brojem glasova te sve to zabilježiti u navedeni zapisnik.
Nakon što se usvoji financijski plan nije ga potrebno dostavljati niti jednoj nadležnoj instituciji već ga se pohranjuje uz dokumentaciju udruge.

IZVOR: Računovodstvo i porezi u praksi, časopis

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !