12
Nov

REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Upis u Registar stvarnih vlasnika ( u daljnjem tekstu: Registar ) krenuo je sredinom 2019. godine i trajat će do 31.12.2019. godine. Jeste li se već „registrirali”?

Novim Zakonom (NN 108/17 i NN 39/19) propisan je Registar stvarnih vlasnika poslovnih subjekata u RH. To će biti središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Pod stvarnim vlasnikom podrazumijeva se svaka fizička osoba koja se smatra vlasnikom poslovnog subjekta i/ili ga kontrolira i/ili na neki način njima upravlja.

Registar stvarnih vlasnika odnosit će se na sva trgovačka društva (doo, jdoo, podružnice trgovačkih društava), udruge, zaklade, fundacije, ustanove koje nisu u 100%-tnom državnom vlasništvu i trustove.

U Registar se unosi ona osoba koja se stvarno podrazumijeva stvarnim vlasnikom poduzeća i koja vodi svo poslovanje.

Upis u Registar moguće je izvršiti na 2 načina:

  • putem FINA certifikata – e-Ovlaštenja ili
  • osobnim odlaskom u poslovnicu FINE, šalter za poslovne korisnike / digitalne certifikate.

REGISTRACIJA PUTEM FINA APLIKACIJE:

Ako već posjedujete aplikaciju FINE za svoje poslovanje ( e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, RGFI, e-Račun i slično ) bit će potrebno „nadograditi” aplikaciju opcijom e-Ovlaštenja. To možete učiniti popunjavanjem pristupnice koju ćete odnijeti u nadležnu poslovnicu FINE na šalter za poslovne korisnike / digitalne certifikate zajedno s preslikom osobne iskaznice stvarnog vlasnika.
FINA će dodati e-Ovlaštenje na Vaš certifikat i tada možete izvršiti upis u Registar putem Službene stranice Registra stvarnih vlasnika.

REGISTRACIJA ODLASKOM U POSLOVNICU FINE:

Prije odlaska u nadležnu poslovnicu FINE potrebno je popuniti odgovarajući obrazac ovisno o vrsti poslovanja ( poduzeće, udruga, dioničko društvo i slično ), dovoljna je samo 1 kopija, i osobno ga odnijeti na šalter za poslovne korisnike / digitalne certifikate u FINI. Sa sobom svakako ponesite osobnu iskaznicu. Nakon što referent(ica) unese podatke u bazu izdat će Vam Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika sa ovjerom FINE kao dokaz upisa.

Važno je napomenuti da se upis u Registar ne naplaćuje.

Također, postupak upisa u Registar isti je za sve oblike poslovanja, razlikuju se jedino obrasci.

Obrasci s uputama za popunjavanje nalaze se na službenim stranicama Ministarstva financija. Obrasce je dozvoljeno popunjavati rukom ili digitalno i prije predaje u FINU potrebno ga je i potpisati.

Vrste obrazaca su slijedeće:

- Obrazac RSV-1 – popunjavaju poduzeća ( d.o.o. / j.d.o.o. ), komanditna društva ( k.d. ), javna trgovačka društva, gospodarska interesna udruženja, podružnice stranih društava i ustanove koje nisu u 100 %-tnom državnom vlasništvu.
* uz ovaj obrazac ide i Privitak Obrascu RSV-1 koji se popunjava u slučaju da poslovni subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

- Obrazac RSV-2 – popunjavaju dionička društva ( d.d. ).
* uz ovaj obrazac idu i Privici Obrascu RSV-2 koji se popunjavaju u slučaju da dioničko društvo ima više od jednog stvarnog vlasnika.

- Obrazac RSV-3 – popunjavaju udruge, zaklade i fundacije.
* uz ovaj obrazac ide i Privitak Obrascu RSV-3 koji se popunjava u slučaju da organizacija ima više od jednog stvarnog vlasnika.

- Obrazac RSV-4 – popunjavaju trustovi i drugi pravni oblici stranog prava ( fiducij, treuhand, fideicomisco i slični oblici ).
* uz ovaj obrazac ide i Privitak Obrascu RSV-4 koji se popunjava u slučaju da subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

ZAVRŠNE NAPOMENE:

  • za podzeća u likvidaciji ili stečaju nemamo informacije koji je postupak i je li uopće potrebno upisivati stvarne vlasnike,
  • upite vezane za način podnošenja i rokove upisa možete slati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem telefona 01/6345451,
  • naše knjigovodstvo ne radi popunjavanje obrazaca niti za klijente niti za vanjske upite, ali možemo pomoći informacijama,
  • rok za upis je 31.12.2019. !!!

IZVORI:

MINISTARSTVO FINANCIJA: http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika
FINA: https://www.fina.hr/registar-stvarnih-vlasnika
OBRASCI: http://www.mfin.hr/hr/obrasci-za-upis-podataka-u-registar-stvarnih-vlasnika-i-upute-za-popunjavanje-obrazaca

Share this post

Naša web stranica koristi kolačiće (Browser cookies). Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa korištenjem kolačića.
Politika privatnosti SLAŽEM SE !